Zakladu FOHS dobrotvora hrvatskih studenata utemeljila je skupina entuzijasta i dobrotvora, na poticaj i uz potporu Fonda hrvatskih studenata FOHS iz Švicarske. Osnovni je cilj Zaklade omogućiti perspektivnim redovnim studentima slabijega imovinskog stanja, koji nemaju dovoljno novčanih sredstava za cijeli, dio dodiplomskog studija ili poslijediplomskog studija, upis i pohađanje visokoškolskog obrazovanja i stjecanje željenog zvanja, koje će im otvoriti put u bolju i perspektivniju budućnost. Posredno, Zaklada time unaprjeđuje razvoj gospodarstva i društva u cjelini.
Prijava se vrši slanjem ispunjene Prijavnice, osobne zamolbe (kratkog eseja), prijepisa ocjena i dvije preporuke, obavezno i poštom i na stipendije@fohs.hr. Kandidati koji se upisuju na prvu godinu studija pod "prijepis ocjena" trebaju priložiti fotokopije svjedodžbi svih godina srednjoškolskog obrazovanja i maturalne svjedodžbe. Download prijavnice [PDF]
Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.  
Dodjela stipendija za akademsku 2021./2022. godinu

Dobrodošli!

Pridružite nam se

Zahvaljujući stipendiji, uz zahtjevan studij, mogla sam si priuštiti dodatne knjige i ostalu literaturu te se nastaviti baviti svojim hobijem.

Antonela Ćurković, nekadašnja stipendistica

Stipendija mi je pomogla da lakše zatvorim mjesečnu financijsku konstrukciju oko svih troškova školovanja i smještaja.

Domagoj Hrastovec, nekadašnji stipendist

Edukacija je najjače oružje koje možete iskoristiti da promijenite svijet.

 

Nelson Mandela