Prijavnica

Prijava se podnosi slanjem ispunjene Prijavnice, osobne zamolbe (kratkog eseja), prijepisa ocjena i dvije preporuke, obavezno i poštom i na stipendije@fohs.hr.

Kandidati koji se upisuju na prvu godinu studija pod "prijepis ocjena" trebaju priložiti fotokopije svjedodžbi svih godina srednjoškolskog obrazovanja i maturalne svjedodžbe. Kandidati koji se upisuju na višu godinu studija te na poslijediplomski studij, trebaju priložiti prijepis svih ocjena na fakultetu (uključivo i eventualno položenih ispita na poslijediplomskom studiju). Ukoliko kandidatu bude odobrena stipendija, trebat će na uvid donijeti originalne dokumente.

Adresa

ZAKLADA "FOHS" DOBROTVORA HRVATSKIH STUDENATA
Ulica grada Vukovara 282
10 000 ZAGREB, HRVATSKA

Download prijavnice [PDF]