Zaklada FOHS dobrotvora hrvatskih studenata utemeljena je na poticaj i uz potporu Fonda hrvatskih studenata FOHS iz Švicarske.

Zakladu FOHS dobrotvora hrvatskih studenata utemeljila je skupina entuzijasta i dobrotvora, na poticaj i uz potporu Fonda hrvatskih studenata FOHS iz Švicarske. Osnovni je cilj Zaklade omogućiti perspektivnim redovnim studentima slabijega imovinskog stanja, koji nemaju dovoljno novčanih sredstava za cijeli, dio dodiplomskog studija ili poslijediplomskog studija, upis i pohađanje visokoškolskog obrazovanja i stjecanje željenog zvanja, koje će im otvoriti put u bolju i perspektivniju budućnost. Posredno, Zaklada time unaprjeđuje razvoj gospodarstva i društva u cjelini.
Inicijatori Zaklade prepoznali su potrebe i teškoće na koje studenti nailaze pri stjecanju adekvatnog obrazovanja, nužnog za daljnji osobni i poslovni prosperitet. Potaknuti filozofijom da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u bolju budućnost, pokrenuli su inicijativu koja je naišla na velik odaziv dobrotvora.
Zahvaljujući stipendijama koje osigurava Zaklada studenti su u mogućnosti posvetiti se kvalitetnije i učinkovitije studiranju te ispunjavanju svakodnevnih obveza. Uz to, dodatno su motivirani da po završetku školovanja svoje znanje i izvrsnost primijene u razvoju i izgradnji kako društva i zajednice u kojoj žive, tako i gospodarstva u cjelini. Jer, kako nerijetko ističu u Zakladi, obrazovanje je budućnost i prosperitet svake zemlje.
 
Povijest Zaklade u Hrvatskoj datira od 5. siječnja 2007. godine, kada je rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu odobreno osnivanje Zaklade FOHS, a postavljen je i privremeni upravitelj. Uskoro su rješenjem Ureda od 15. svibnja 2007. godine, odobren Statut Zaklade i Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava te su postavljena tijela Zaklade – Upravni odbor i upravitelj. Time je omogućen početak rada Zaklade te je potvrđena njezina temeljna inicijativa i opredjeljenje – omogućiti redovnim studentima slabijega imovinskog stanja da pohađaju željeni studij i kvalitetno obrazovanje.  

Prema Statutu, članovi i podupiratelji Zaklade mogu biti pravne i fizičke osobe koje odobri Upravni odbor Zaklade i koji se službeno obvežu da će Zakladu podupirati - fizičke osobe s po 200,00 kuna, a pravne s po 5.000,00 kuna.

Stabilne i čvrste temelje današnje Zaklade, koja je potporu pružila stotinama studenata i uglednih akademskih građana današnjice, postavili su u svibnju 1985. godine dr. Vlado Šimunović i dr. sc. fra Šimun Šito Ćorić, osnovavši u švicarskom Neuchatelu - FOHS - Fond hrvatskih studenata (franc. FOEC - Fondation en faveur d'etudiants croates, njem. SIKS - Stiftung der Kroatischen Studenten). Ubrzo je, potpisom u javnobilježničkom uredu, potvrđena odluka o osnivanju FOHS-a, te su doneseni Statut i načela Zaklade. Za prvog predsjednika Upravnog odbora izabran je istaknuti profesor Xavier Nieberding, rektor Sveučilišta u Antwerpenu i osnivač Europske poslovne škole u Antwerpenu i Briselu. Za potpredsjednika je izabran poznati i priznati hrvatski znanstvenik i humanist prof. dr. Žarko Dolinar. Njegov životni moto je: „Tko želi biti majstor, mora uvijek ostati učenik“, a upravo ta rečenica nit je vodilja djelovanja Zaklade.
Ipak, mnogi studenti željni vrhunskog i kvalitetnog obrazovanja ograničeni su slabim imovinskim prilikama, što su inicijatori zaklade prepoznali te svojim zalaganjem promijenili život mnogim mladim ljudima.
Upravo je humanitarni karakter definirao i temeljnu zadaću FOHS-a, a to je potpomaganje nadarenih redovnih studenata iz Hrvatske i BiH koji nemaju dovoljno sredstava za studij i stjecanje visokoškolskog obrazovanja nužnog za daljnji osobni i profesionalni razvoj.
Pri odabiru kandidata zahtijeva se preporuka sveučilišnog profesora i još jedne ugledne osobe iz društva, najčešće svećenika, s obzirom na to da oni najbolje poznaju lokalne i obiteljske prilike kandidata. Studenti pak preuzimaju odgovornost redovitog obavljanja svih studentskih obveza i polaganja ispita.
Novčana sredstva za kandidate, odnosno stipendije, osiguravaju dobrovoljni prilozi brojnih hrvatskih iseljenika i njihovih prijatelja u Švicarskoj i drugim zemljama Europe, ali i diljem svijeta. Sam prof. Nieberding osigurao je brojne stipendije za informatičke tečajeve u Belgiji.
Unatoč udaljenosti brojnih donatora po cijelom svijetu, duh zajedništva i humanitarni karakter stalno su prisutni u FOHS-u. Fond je potpomogao velik broj studenata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od kojih su mnogi, zahvaljujući Zakladi i svojem zalaganju, danas ugledni akademski građani. I ne samo to, oni su aktivni podupiratelji Zaklade i članovi upravnih tijela FOHS-ove zaklade.
Upravitelji FOHS-a na temelju odluke Skupštine Zaklade, 2007. godine osnovali su Zakladu sa sjedištem u Hrvatskoj, a te je godine izdano i rješenje Središnjeg ureda za upravu. Zakladu od 2021. godine vodi prof. dr. sc. Damir Zorić.

Stipendije su namijenjene studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija, diplomantima koji pripremaju magistarski rad te diplomantima i poslijediplomantima koji pripremaju doktorski rad. Za dodiplomske stipendije prijaviti se mogu svi studenti na dodiplomskim studijima na svim fakultetima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koji nisu stariji od 26 godina i ispunjavaju sljedeće kriterije:
•    nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
•    imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju ili u srednjoj školi, ako upisuju prvu godinu studija, 4,0 ili više.
Za poslijediplomske stipendije mogu se prijaviti polaznici poslijediplomskih studija na fakultetima, ne stariji od 35 godina, koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
•    na dodiplomskom studiju imali su prosjek ocjena 3,5 ili više
•    poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom
•    sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij
•    imaju dvije preporuke istaknutih osoba ili profesora fakulteta koji su završili.

Detaljne informacije potražite u Pravilniku.

Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen u tisku, na oglasnim pločama fakulteta i na ovoj web stranici.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi najdulje 30 dana, a rezultati natječaja utvrdit će se u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Stipendije će se isplaćivati u 10 mjesečnih obroka, počevši od listopada.
Visina stipendije iznosit će između minimalne i prosječne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, ovisno o odluci Odbora.

Upravni odbor Zaklade u sustavu:

mr. sc. IVICA NUIĆ
Zagreb, Fijanova 4 A

prof. dr. sc. DRAGO PRGOMET
Zagreb, Rugvička 5

DRAŽEN BOBAN
Zagreb, Kozjak 54

NENAD STRUKAN
Zagreb, Miramarska 32

MIRO GAVRAN
Zagreb, Dugi dol 58 c

Upravitelj zaklade:

dr. sc. DAMIR ZORIĆ
Zagreb, Pilarova 37