Zaštita privatnosti

 

Jedno od temeljnih prava pojedinca je i zaštita obrade njegovih osobnih podataka.

Zaklada FOHS dobrotvora hrvatskih studenata, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 27099061999 (u daljnjem tekstu: Zaklada) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Zaklada je odgovorna za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca te, sukladno tome, provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Informacije koje je Zaklada, sukladno odredbama Uredbe, dužna dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke nalaze se na obrascu Zaklade, tzv. IOOP.

Ako imate bilo kakav upit o tomu kako Zaklada koristi Vaše osobne podatke ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Zaklade ili direktno na email dpo@fohs.hr.

Tek po nespornom utvrđenju Vašeg identiteta (uvidom na prodajnom mjestu u dokument sa slikom ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom ispitanika ako zahtjev šaljete putem emaila), Zaklada će postupiti po podnesenom zahtjevu.

Ako Zaklada ima opravdane sumnje u pogledu utvrđenja Vašeg identiteta prilikom podnošenja zahtjeva, sukladno odredbama Uredbe, može tražiti dodatne informacije neophodne za utvrđenje identiteta.

Zaklada će, bez odgađanja, pružiti odgovor na Vaš zahtjev o provedenome, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Taj rok se može produljiti za dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva.

Zaklada će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja.

Ako Zaklada ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja će, a najkasnije mjesec dana od podnošenja zahtjeva, obavijestiti Vas o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora „Agenciji za zaštitu osobnih podataka“.

Zaklada ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ako su Vam zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani (npr. učestalo ponavljate zahtjev). 

Upravni odbor Zaklade u sustavu:

mr. sc. IVICA NUIĆ
Zagreb, Fijanova 4 A

prof. dr. sc. DRAGO PRGOMET
Zagreb, Rugvička 5

DRAŽEN BOBAN
Zagreb, Kozjak 54

dr. VLADO ŠIMUNOVIĆ
Zagreb, Rebrovac 17, s privremenim boravkom u Chemin Pertuis-du-Sault, New Chatel, Švicarska

prof. dr. sc. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ
Slano, Kula 15

Upravitelj zaklade:

dr. sc. DAMIR ZORIĆ
Zagreb, Pilarova 37